چطورفرزندتان را در سه هفته تبدیل به باهوش ترین فرد در مدرسه کنید؟
چگونه فرزندتان معلم خودش و همکلاسی هایش شود؟

چگونه میتوانید باتفریح و بازی کیفیت درسی فرزندتان رابالا ببرید؟

چطور فرزندتان را تبدیل به باهوش ترین فرد در مدرسه کنید طوری که همکلاسی هایش از او بخواهند که به آنها درس بدهد حتی، اگر تا به حال پایین ترین نمرات مدرسه را کسب کرده…

امروز با داشتن ۱۷سال سابقه کارآفرینی برای دانشجویان دانشگاه تهران و تدریس، تبدیل به محبوب ترین مدرس و مشاور جوانان شده است.

من مسعود نوبخت هستم. من با کسب تجربه ۱۷ سال، کارآفرینی و آموزش انواع مهارت های عمومی مورد نیاز دانشجویان، در تنها چیزی که متخصص شدم این است که می دانم چطور می توانم دانش آموزان و دانشجویان را طوری آموزش مهارتی مورد نیاز آینده آنان را دهم که بتوانند هم در تحصیل و هم در راه اندازی یک کسب و کار برای خودشان و دیگران موفق شوند. اگر می خواهی یاد بگیری کافی است مطالب سایتم را ببینی.

ویدئو هایی که نمی خواهی از دست شان بدهی

پدران و مادران عزیز آیا واقعا این زندگی ای که دارید همین زندگی را برای فرزندانتان آرزو می کنید؟

یا احساس می کنی لیاقت فرزندانتان بیشتر از شرایط کنونی است؟

دیروز پدران و مادران ما این زندگی که داریم آرزو داشتند آیا به آرزویتان رسیدید؟ اما یک بار برای همیشه تصمیم بگیریم سرنوشت زندگی فرزندانمان را تغییر دهیم.

دوست داری با من همراه باشی تا این بار داستان زندگی خودت و فرزندان دلبندتان را بسازیم. این سایت درباره من نیست بلکه دقیقا درباره توست!